Склад Вченої ради

 1. Геруш Ігор Васильович – ректор університету, к.мед.н., доцент, член вченої ради.
 2. Бойчук Тарас Миколайович – д.мед.н., професор, голова вченої ради.
 3. Повар Мирослава Анатоліївна – к.мед.н., доцент, учений секретар вченої ради.
 4. Грицюк Мар’яна Іванівна – д.мед.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків – член вченої ради.
 5. Ілащук Тетяна Олександрівна – д.мед.н., професор, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб – член вченої ради.
 6. Ходоровський Володимир Михайлович – к.мед.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри патологічної фізіології – член вченої ради.
 7. Зорій Ніна Іванівна – к.філософ.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та виховання, доцент кафедри психології та філософії –член вченої ради.
 8. Свестун Наталія Володимирівна – директор Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА – член вченої ради.
 9. Бамбуляк Андрій Васильович – д.мед.н., доцент, директор інституту в складі закладу вищої освіти Навчально-наукового інституту післядипломної освіти – член вченої ради
 10. Батіг Віктор Маркіянович – к.мед.н., доцент, завідувач кафедри терапевтичної стоматології – член вченої ради.
 11. Бачинський Віктор Теодосович – д.мед.н., профессор, начальник КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА», завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства – член вченої ради.
 12. Бабій Наталя Володимирівна – аспірантка кафедри акушерства та гінекологія – член вченої ради.
 13. Бєліков Олександр Борисович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології – член вченої ради.
 14. Білоокий В’ячеслав Васильович – д.мед.н., професор, декан стоматологічного факультету, професор кафедри хірургії №1 – член вченої ради.
 15. Бірюк Ігор Григорович – к.мед.н., доцент, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини – член вченої ради.
 16. Булик Роман Євгенович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри медичної біології та генетики – член вченої ради.
 17. Боднар Олег Борисович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології – член вченої ради.
 18. Бодяка Володимир Юрійович – д.мед.н., завідувач кафедри онкології та медичної радіології – член вченої ради.
 19. Братенко Михайло Калінінович – д.хім.н., професор, завідувач кафедри медичної та фармацевтичної хімії – член вченої ради.
 20. Буряк Олександр Григорович – к.мед.н., доцент, декан медичного факультету №1, доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини-член вченої ради
 21. Васюк Володимир Леонідович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії – член вченої ради.
 22. Власик Леонід Іванович – д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник державного підприємства «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І. Медведя МОЗ України», завідувач кафедри гігієни та екології – член вченої ради.
 23. Галицька Валерія Олександрівна – аспірантка кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб – член вченої ради.
 24. Геруш Катерина Ігорівна – студентка медичного факультету №1 – член вченої ради.
 25. Геруш Олег Васильович – к.фарм.н., доцент, завідувач кафедри фармації – член вченої ради.
 26. Глубоченко Володимир Григорович – к.мед.н., доцент, декан медичного факультету №2, доцент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб – член вченої ради.
 27. Годованець Оксана Іванівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку – член вченої ради.
 28. Григор’єва Надія Пилипівна – к.хім.н., доцент, завідувач кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії – член вченої ради.
 29. Давиденко Ігор Святославович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної анатомії – член вченої ради.
 30. Дейнека Святослав Євгенович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри мікробіології та вірусології – член вченої ради.
 31. Денисенко Ольга Іванівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри дерматовенерології – член вченої ради.
 32. Доголіч Олександра Ігорівна – к.мед.н., директор закладу фахової передвищої освіти фахового коледжу БДМУ, доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб
 33. Заморський Ігор Іванович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фармакології – член вченої ради.
 34. Захарчук Олександр Іванович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії – член вченої ради.
 35. Забродська Ольга Сергіївна – аспірантка кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії – член вченої ради.
 36. Іващук Тетяна Володимирівна – заступник ректора з економічних питань – член вченої ради.
 37. Кіселиця Ганна Григорівна – директор бібліотеки – член вченої ради.
 38. Котельбан Анастасія Василівна – к.мед.н., доцент, доцент кафедри стоматології дитячого віку, науковий керівник студентського наукового товариства, голова Ради  молодих вчених – член вченої ради.
 39. Ковальчук Петро Євгенович – к.мед.н., доцент, голова профкому, доцент кафедри травматології та ортопедії – член вченої ради.
 40. Колоскова Олена Костянтинівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб – член вченої ради.
 41. Коновчук Віктор Миколайович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та реаніматології – член вченої ради.
 42. Кравченко Олена Вікторівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології – член вченої ради.
 43. Кривецький Віктор Васильович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри анатомії ім. М.Г. Туркевича – член вченої ради.
 44. Кузняк Наталія Богданівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії – член вченої ради.
 45. Курка Діана Мирославівна – студентка фахового коледжу БДМУ – член вченої ради.
 46. Москалюк Василь Деонізійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних звороб та епідеміології – член вченої ради
 47. Мойсей Антоній Аркадійович – д.істор.н., професор, завідувач кафедри суспільних наук та українознавства – член вченої ради.
 48. Навчук Ігор Васильович – к.мед.н., доцент, завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я – член вченої ради.
 49. Нечитайло Юрій Миколайович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини – член вченої ради.
 50. Нестеровська Романа Андріївна – аспірантка кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та СМ – член вченої ради.
 51. Остафійчук Алла Володимирівна – головний бухгалтер – член вченої ради.
 52. Паліброда Надія Михайлівна – к.мед.н., доцент, декан фармацевтичного факультету, доцент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб – член вченої ради.
 53. Пашковський Валерій Мелетійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка – член вченої ради.
 54. Пашковська Наталія Вікторівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології – член вченої ради.
 55. Пенішкевич Ярослав Іванович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри офтальмології – член вченої ради.
 56. Плаксивий Олександр Григорович – к.мед.н., доцент, доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології – член вченої ради.
 57. Плеш Ігор Антонович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти – член вченої ради.
 58. Польовий Віктор Павлович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної хірургії – член вченої ради.
 59. Полянський Ігор Юлійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №1 – член вченої ради.
 60. Рак Олександр Михайлович – к.філол.н, доцент, завідувач кафедри іноземних мов – член вченої ради.
 61. Роговий Юрій Євгенович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної фізіології – член вченої ради.
 62. Рудницький Роман Іванович – к.мед.н., доцент, доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка – член вченої ради.
 63. Савка Іван Григорович – д.мед.н., професор, декан медичного факультету №3, професор кафедри судової медицини та медичного правознавства – член вченої ради.
 64. Сидорчук Лариса Петрівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри сімейної медицини – член вченої ради.
 65. Скринчук Петро Корнійович – заступник ректора з адміністративно-господарської роботи – член вченої ради.
 66. Слободян Олександр Миколайович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії – член вченої ради.
 67. Сокольник Сніжана Василівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики – член вченої ради.
 68. Сорокман Таміла Василівна – д.мед.н., професор, декан медичного факультету №4, професор кафедри педіатрії та медичної генетики – член вченої ради.
 69. Стойка Владислав Ярославович – студент медичного факультету №4 – член вченої ради.
 70. Сторожук Сергій Миколайович – генеральний директор КНК міської дитячої клінічної лікарні – член вченої ради.
 71. Тащук Віктор Корнійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини – член вченої ради.
 72. Ткачук Роман Васильович – аспірант кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб – член вченої ради.
 73. Ткачук Світлана Сергіївна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата – член вченої ради.
 74. Тодоріко Лілія Дмитрівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології – член вченої ради.
 75. Федів Володимир Іванович – д.фіз.-мат.н., професор, завідувач кафедри біологічної фізики та медичної інформатики – член вченої ради.
 76. Федів Олександр Іванович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини  – член вченої ради.
 77. Федорук Олександр Степанович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри урології та нейрохірургії – член вченої ради.
 78. Хухліна Оксана Святославівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб – член вченої ради.
 79. Царюк Вікторія Валентинівна – студентка медичного факультету №2 – член вченої ради.
 80. Цигикало Олександр Віталійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології– член вченої ради.
 81. Цуркан Іван Михайлович – студент медичного факультету №1 – член вченої ради.
 82. Шкварковський Ігор Володимирович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №2 – член вченої ради.
 83. Шурма Андрій Ігорович – аспірант кафедри хірургії №1 – член вченої ради.
 84. Юзько Олександр Михайлович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології, заступник ректора з розвитку університету – член вченої ради.