24.11.2022 | Чергове засідання Вченої ради


ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання вченої ради Буковинського державного медичного університету від 24 листопада 2022 року

1. Наукові читання, присвячені вшануванню пам’яті Дмитра Сергійовича Ловлі
одного із засновників Чернівецького державного медичного інституту.
Доповідач – завідувач кафедри суспільних наук та українознавства професор
Мойсей Антоній Аркадійович.
2. Про науково-педагогічну діяльність медичного факультету No1.
Доповідач – декан медичного факультету No 1 доц. Буряк Олександр
Григорович.
3. Звіти керівників завершених у 2022 році ініціативних НДР, термін виконання
2018 – 2022 р.р.:
3.1. «Експертна діагностика змін біологічних тканин та середовищ людини за
морфологічними та лабораторними показниками у вирішенні актуальних питань
судово-медичної науки та практики».
Керівник – проф. Бачинський В.Т.
3.2. «Розробка, обґрунтування і впровадження нових методів профілактики й
лікування трофічних та гнійно-некротичних ускладнень захворювань нижніх
кінцівок судинного генезу з використанням фізичних чинників».
Керівник – проф. Іфтодій А.Г.
3.3. «Удосконалення діагностики, прогнозування та профілактики окремих
захворювань шлунково-кишкового тракту у хворих на артеріальну гіпертензію з
урахуванням предикторів їх несприятливого перебігу».
Керівник – проф. Сидорчук Л.П.
Доповідач – проректор з наукової роботи, професор Іващук Олександр
Іванович.
4. Підготовка резерву на керівні науково-педагогічні посади університету.
Інформація начальника навчальний відділ з сектором моніторингу якості
освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення, доцента Ходоровського
Володимира Михайловича.

5. Розгляд матеріалів засідання наукової комісії:
5.1. Про зміни до правил прийому до вступу у докторантуру на 2022 рік.
Інформація проректора з наукової роботи проф. Іващука Олександра Івановича.
5.2. Розгляд заяв здобувачів ступеня доктора філософії щодо утворення разових
спеціалізованих рад для проведення захисту дисертацій:
5.2.1. аспіранта кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології
Царик Ірини Олександрівни у складі: голова ради – д.мед.н. проф. Федів Олександр
Іванович; рецензенти: д.мед.н., проф. Зуб Лілія Олексіївна, д.мед.н., проф. Тащук
Віктор Корнійович; опоненти: д.мед.н., проф. Комісаренко Юлія Ігорівна, д.мед.н.,
проф. Урбанович Аліна Мечиславівна.
5.2.2. аспіранта кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Рудан Івани
Василівни у складі: голова ради – д.мед.н. проф. Тодоріко Лілія Дмитрівна;
рецензенти: д.мед.н., проф. Федів Олександр Іванович, д.мед.н., проф. Присяжнюк
Василь Петрович; опоненти: д.мед.н., проф. Андрейчин Михайло Антонович
д.мед.н., проф. Пришляк Олександра Ярославівна.
5.2.3. аспіранта кафедри стоматології дитячого віку Вітковського Олександра
Олександровича у складі: голова ради – д.мед.н. проф. Бєліков Олександр Борисович;
рецензенти: д.мед.н., доц. Батіг Віктор Маркиянович, к.мед.н., доц. Бамбуляк Андрій
Васильович; опоненти: д.мед.н., проф. Каськова Людмила Федорівна, д.мед.н., проф.
Поліщук Сергій Степанович.
Інформація проректора з наукової роботи проф. Іващука Олександра Івановича.
5.3. Розгляд матеріалів інформаційних листів:
5.3.1. Москалюк В.Д., Колотило Т.Р., Бойко Ю.І., Рудан І.В., Рандюк Ю.О.
«Спосіб дослідження туберкульозу в поєднанні з ВІЛ – інфекцією».
5.3.2. Кравченко О.В. «Спосіб профілактики затримки розвитку плода у
вагітних з плацентарною дисфункцією на тлі невиношування в I триметрі гестації».
5.3.3. Косілова С.Є. «Спосіб доклінічної діагностики порушення
компенсаторно-пристосувальних механізмів у вагітних з вузловим зобом».
Інформація проректора з наукової роботи проф. Іващука Олександра Івановича.
5.4. Затвердження змісту журналів: «Буковинський медичний вісник» (2022. –
No 4), «Клінічна анатомія та оперативна хірургія (2022. – No 4), «Неонатологія,
хірургія та перинатальна медицина» (2022. – No 4(46), «Актуальні питання
суспільних наук та історії медицини» (2022. – No2).
Інформація проректора з наукової роботи проф. Іващука Олександра
Івановича
6. Розгляд матеріалів засідання Центральної методичної комісії:

6.1. Про рукописи навчальної літератури, підготовленої до видання науково-
педагогічними працівниками університету:

6.1.1. навчальний посібник «Тропічні інфекції» для студентів V-VI курсів
медичних факультетів вищих медичних закладів освіти України, лікарів-інтернів та
лікарів-слухачів (автори: Москалюк В.Д., Андрущак М.О., Сорохан В.Д., Соколенко
М.О., Сидорчук А.С., Баланюк І.В., Меленко С.Р., Пудяк Х.І., Колотило Т.Р., Бойко
Ю.І., Рудан І.В., Кривецька С.С. / за ред. проф. В.Д. Москалюка);
6.1.2. навчально-методичний посібник «Пропедевтика хірургічної стоматології.
Модуль 1» для студентів 3 курсу (автори: Кузняк Н.Б., Дроник І.І., Перебийніс П.П.);
6.1.3. навчально-методичний посібник «Реконструктивно-відновна хірургія
щелепно-лицевої ділянки» для студентів V курсу вищих медичних закладів освіти,
стоматологічних факультетів для самостійної роботи, аспірантам та викладачам
(автор – Паліс С.Ю.).
Інформація начальника навчальний відділ з сектором моніторингу якості
освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення, доцента Ходоровського
Володимира Михайловича.

7. Про рекомендацію щодо розширення впровадження освітньої діяльності на
третьому освітньо-науковому рівні в аспірантурі з спеціальністю 222 Медицина
(спеціалізація 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби) для підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії у БДМУ.
Інформація завідувача докторантури, аспірантури та клінічної ординатури
Панасенко Н.В.
8. Про затвердження додаткової програми для складання кандидатського іспиту
зі спеціальності 14.01.10 Педіатрія.
Інформація завідувача докторантури, аспірантури та клінічної ординатури
Панасенко Н.В.
9. Різне.
9.1. Оголошення, інформації тощо.